Rekonstrukcija Rive Omišalj

Riva za web.JPG

Općina Omišalj je sa Županijskom lučkom upravom Krk potpisala Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije rive u Omišlju.
Planirana vrijednost izvođenja radova iznosi cca 3,500.000,00 kn.

Uredit će se javna površina pješačke i kolno-pješačke namjene u funkciji naselja Omišalj i luke otvorene za javni promet županijskog značaja Omišalj – bazen Omišalj (LO2-1) – kopneni dio.
Ukupna površina zahvata iznosi oko 1.470 m2.

Radovi na rekonstrukciji započeli su 4.10.2021., a dovršeni su u lipnju 2022.

Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/header-fibre2.jpg

Svjetlovodna mreža otoka Krka

https://admin.omisalj.hr/parkiralište Pod orišina.jpg

Parkiralište Pod orišina

https://admin.omisalj.hr/Riva za web.JPG

Rekonstrukcija Rive Omišalj

https://admin.omisalj.hr/IMG_4544-HDR(3).jpg

Placa u Njivicama