Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Posljednje objave iz kategorije
Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini.jpg

Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini.jpg

Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini.jpg

Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini