Plan savjetovanja Općine Omišalj sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini