Obavijest o izmjenama i dopunama javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području Općine Omišalj

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Omišalj za razdoblje od 2024-2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 45/23 i 4/24) i Zaključka Općinske načelnice, KLASA: 363-01/24-01/9, URBROJ: 2170-30-24-1 od 31. siječnja 2024. godine, Općinska načelnica raspisuje

                          **  IZMJENE I DOPUNE**

Javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području općine Omišalj

Cjelokupni tekst dostupan je na poveznici: https://www.omisalj.hr/informacije/ostali-javni-natjecaji-i-pozivi/310

Ponude s utvrđenim prilozima dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za dozvole na pomorskom dobru – NE OTVARATI“, s naznačenim rednim brojem mikrolokacije na koju se odnose, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, najkasnije do 26. veljače 2024. godine do 14,00 sati.

U Omišlju, 10. veljače 2024. godine

                                                                                       OPĆINSKA NAČELNICA
Posljednje objave iz kategorije
https://admin.omisalj.hr/vizual obavijesti s grafikom bagera

Obavijest Elektroprimorja Rijeka

https://admin.omisalj.hr/

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za dobavu namještaja

https://admin.omisalj.hr/

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za dobavu i ugradnju podiznih stupića - ponovljeni postupak

https://admin.omisalj.hr/

Obavijest o objavljenom Pozivu na dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji kapelice na groblju Sv. Duh u naselju Omišalj