Proračun

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Odluka o preraspodjeli sredstava 2024.pdf
Prve izmjene i dopune 2024. s projekcijama.doc
OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE 2024.doc
Proračun Općine Omišalj za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.rtf
Proračun Općine Omišalj za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.pdf
Proračun za 2024. s projekcijama.xlsx
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu.doc
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu.docx
Program utroška dijela turističke pristojbe_2024.docx
Program utroška sredstava legalizacije_2024.docx
Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta_2024.docx
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja_2024.docx
Obrazlozenje_uz_prijedlog_proracuna_za_2024_godinu_s_projekcijama.pdf
Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2024. s projekcijama.rtf
Prijedlog Proračuna Općine Omišalj za 2024. s projekcijama.pdf
Obrazloženje uz prijedlog proračuna za 2024. godinu s projekcijama.pdf
Proracun u malom 2024_Općina Omišalj.pdf
PRORAČUN U MALOM-2024_Prve izmjene.pdf
Potvrda_razina 22.xlsx
Potvrda_razina 23.xlsx
Referentna stranica_22.pdf
Referentna stranica_23.pdf
OBRASCI_22.xlsx
OBRASCI_23.xlsx
BILJEŠKE 31.12.2023_Općina Omišalj.doc
Prilog 1_Izvanbilančni zapisi_31.12.2023_Općina Omišalj.xlsx
Prilog 2_Evidencija sudskih postupaka_31.12.23_Općina Omišalj.xlsx
Prilog 3_Oslobodenja prihoda za 2023.xlsx
IZJS_31.12.2023.pdf
Godišnji izvještaj Općine Omišalj za 2023.doc
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja_2023.pdf
ODLUKA O RR ZA 2023_ Općina Omišalj.docx
Prilog 1_Evidencija sudskih postupaka_31.12.23_Općina Omišalj.pdf
Druga prerespodjela Proračuna Općine Omišalj u 2023.pdf
Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023.godinu s projekcijama.rtf
Obrazloženje uz Treće izmjene 2023.doc
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu.rtf
BILJEŠKE - Polugodišnji izvještaj za 2023.godinu.pdf
Druge izmjene i dopune proračuna Općine Omišalj za 2023.godinu s projekcijama.rtf
Obrazloženje uz druge izmjene 2023.doc
Prve izmjene i dopune proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama.rtf
OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE 2023.doc
Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2023. godinu_Općina Omišalj.pdf
Proracun u malom za 2023. godinu.pdf
PRORAČUN U MALOM-2023_Prve izmjene.pdf
PRORAČUN U MALOM-2023_Druge izmjene.pdf
PRORAČUN U MALOM-2023_Treće izmjene.pdf
Proračun Općine Omišalj za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.rtf
Proračun Općine Omišalj za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.pdf
Proračun za 2023. s projekcijama_excel1.xlsx
Proračun za 2023. s projekcijama_excel2.xlsx
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.doc
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu.docx
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.docx
Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.docx
Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2023. godinu.docx
Obrazlozenja_uz_prijedlog_proracuna_za_2023_s_projekcijama.doc
Prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama.doc
Prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama.pdf
Obrazloženja uz prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama_objava.doc
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.rtf
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja_2022.pdf
Prilog 1 - Oslobođenja prihoda_31.12.22.docx
Prilog 2 - Evidencija sudskih postupaka_31.12.2022.docx
Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture.docx
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture.docx
Izvještaj o izvršenju Programa-poljoprivredno zemljište.docx
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.docx
Potvrda.xlsx
OBRASCI_31.12.22.xlsx
BILJEŠKE 31.12.2022_Općina Omišalj.doc
Evidencija sudskih postupaka_31.12.2022.docx
Izvanbilančni zapisi_31.12.2022.docx
Oslobođenja prihoda_31.12.22.docx
IZJS - 31.12.22.pdf
ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Omišalj za 2022. godinu.pdf
Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. s projekcijama.rtf
Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. s projekcijama.pdf
OBRAZLOŽENJE UZ TREĆE IZMJENE 2022.doc
Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2022. godinu.doc
Obrazloženje - Polugodišnji izvještaj 2022.pdf
PRILOG 1 - Oslobođenja od 01.01.22-30.06.22_.xlsx
PRILOG 2 - Evidencija sudskih postupaka_30.06.22.xlsx
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.pdf
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022.godinu.rtf
OBRAZLOŽENJE UZ DRUGE IZMJENE ZA 2022. GODINU.doc
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.pdf
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.rtf
OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE ZA 2022. GODINU.doc
ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.pdf
Proracun u malom 2022..pdf
Proračun u malom 2022. - Prve izmjene i dopune.pdf
Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.rtf
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2022.godinu.doc
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu.docx
Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2022. godinu.docx
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu.doc
Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje.docx
Prijedlog Proračuna za 2022. s projekcijama_15.11.21.rtf
Obrazloženje Prijedloga Proračuna za 2022. godinu.doc
Proračun za 2022. s projekcijama.xlsx
Godisnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.rtf
Ekonomska klasifikacija_Godišnji izvještaj za 2021..xlsx
Izvori_Godišnji izvještaj za 2021.xlsx
Obrazloženja Godišnjeg izvještaja za 2021.pdf
Tablica oslobođenja prihoda za 2021. godinu.xlsx
Evidencija sudskih postupaka_31.12.21-objava.xlsx
IZVANBILANČNI ZAPISI-31.12.2021.xlsx
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf
ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.docx
Potvrda od Fine_31.12.21.pdf
OBRASCI 31.12.2021.xls
BILJEŠKE 31.12.2021_Općina Omišalj.doc
Evidencija sudskih postupaka_31.12.21..xlsx
IZVANBILANČNI ZAPISI-31.12.2021..xlsx
Tablica oslobođenja prihoda za 2021. godinu.xlsx
IZJS_31.12.21.pdf
Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.doc
OBRAZLOŽENJE UZ TREĆE IZMJENE 2021..doc
Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2021. godinu.doc
Obrazloženje - Polugodišnji izvještaj 2021.doc
PRILOG 1 - Oslobođenja od 01.01.21-30.06.21.xlsx
PRILOG 2 - Evidencija sudskih postupaka_30.06.21.xlsx
Druge izmjene 2021 .doc
OBRAZLOŽENJE UZ DRUGE IZMJENE 2021.doc
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.doc
OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE ZA 2021.GODINU.doc
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji_2021.pdf
Proračun Općine Omišalj za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.doc
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2021.godinu.doc
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu.pdf
Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2021. godinu.pdf
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu .pdf
Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Omišalj.pdf
PRIJEDLOG Proračuna za 2021. sa projekcijama.pdf
PRIJEDLOG Proračuna za 2021. s projekcijama-excel.xlsx
PRIJEDLOG Proračuna za 2021. s projekcijama-izvori-excel.xlsx
Obrazloženje PRIJEDLOGA PRORAČUNA za 2021. godinu.pdf
Proračun u malom za 2021. godinu.pdf
Potvrda od FINA-e_2020.pdf
OBRASCI_31.12.2020.xls
BILJEŠKE 31.12.2020_Općina Omišalj.doc
Evidencija sudskih postupaka_31.12.20.xlsx
IZVANBILANČNI ZAPISI-31.12.2020.xlsx
Tablica oslobođenja prihoda za 2020. godinu.xlsx
IZJS_31.12.2020 .pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.doc
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja Općine Omišalj za 2020. godinu.doc
Prilog 1 - Tablica oslobođenja prihoda za 2020. godinu.xlsx
Prilog 2 - Evidencija sudskih postupaka_31.12.20.xlsx
Treće izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.doc
Obrazloženje uz Treće izmjene za 2020. godinu.doc
Druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu docx.doc
Obrazloženje uz Druge izmjene za 2020.doc
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu.docx
Prve izmjene i dopune 2020_objava.doc
OBRAZLOŽENJE UZ PRVE IZMJENE 2020.doc
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu.docx
Polugodišnji izvještaj o izvršenju_2020.doc
Obrazloženje - Polugodišnji izvještaj 2020.doc
PRILOG 1 - Vijeće - OSLOBOĐENJA.xlsx
PRILOG 2 - Vijeće- Evidencija sudskih postupaka-30.06.2020.xlsx
Proračun u malom za 2020. godinu.pdf
Proračun Općine Omišalj za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.doc
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu.doc
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu.odt
Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2020. godinu.odt
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu.odt
Prijedlog Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu.doc
Obrazloženje PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2020-2022.pdf