POS

Općinsko vijeće Općine Omišalj 14. rujna 2020. godine usvojilo je Odluku o uključenju Općine Omišalj u Program društveno poticane stanogradnje (POS) i Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Omišalj. Temeljem navedenih odluka u listopadu 2020. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Omišalj radi utvrđivanja liste reda prvenstva. Po raspisanom Javnom pozivu zaprimljena su 44 zahtjeva te je 3. kolovoza 2021. godine načelnica utvrdila Konačnu listu prvenstva (zainteresiranih kandidata prijavljenih po raspisanom Javnom pozivu).

Budući da je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zahtijevala izmjenu urbanističkog plana u dijelu koji se odnosio na POS stanove, pristupilo se izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1) te je 22. veljače 2023. godine Općinsko vijeće Općine Omišalj usvojilo Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1) čime su stvoreni preduvjeti za nastavak s Programom POS stanova. Istodobno s usvajanjem Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1) kandidatima prijavljenim po Javnom pozivu poslan je upit glede daljnje zainteresiranosti s nastavkom Programa čime je Konačna lista pročišćena i čini ju ukupno 37 kandidata.

Dana 24. travnja 2023. godine u vijećnici Općine Omišalj održano je svečano potpisivanje predugovora i ugovora, povodom nastavka Programa društveno poticajne stanogradnje (POS). Općinska načelnica Mirela Ahmetović i direktor APN-a Dragan Hristov potpisali su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, kojim se utvrdila načelna spremnost APN-a i Općine u pristupanju izgradnji građevine prema Programu POS-a, te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta u korist APN-a te uz obavezu APN-a na povrat dijela zemljišta na kojem se neće realizirati izgradnja građevine nakon provedbe parcelacije.

Nakon provedenog otvorenog postupka javnog nadmetanja za usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevine POS-a u Općini Omišalj, odabran je projektant koji je s APN-om sklopio ugovor o izradi projektne dokumentacije.

Odluka o produženju Konačne liste.docx

Posljednje objave iz kategorije
Zahtjevi.jpg

Zahtjevi

POS.jpg

POS

Izbori.jpg

Izbori