Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Omišalj.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Naziv:
Nacrt etičkog kodeksa ponašanja nositelja javnih dužnosti.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno