Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Omišalj.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Pretraži dokumente


Godina:
Tip:
Naziv:
Savjetovanje s javnošću - Druge izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.pdf
Neaktivno
Druge izmjene i dopune proračuna Općine Omišalj za 2023- prijedlog.pdf
Neaktivno
OBRAZAC 2. Izmjene 2023.-sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta-Rebalansa.docx
Neaktivno
Obavijest_o_skracivanju_roku_trajanja_Savjetovanja.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE .doc
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Aktivno
Obrazac.docx
Aktivno
Nacrt odluke
Obrazac
Nacrt odluke.doc
Obrazac.docx
Nacrt odluke.pdf
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - nacrt dopune Pravilnika o provedbi postupaka jed. nabave.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Nacrt odluke
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - nacrt odluke o uvjetima, načinu i kriterijama sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana za 2023.g.docx
Obrazac_krovne fotonaponske elektrane 2023.g..docx
Izvjesce.docx
Savjetovanje s javnošću - Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu.pdf
Neaktivno
Prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Omišalj za 2023.pdf
Neaktivno
OBRAZAC 1. Izmjene 2023.-sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta-Rebalansa.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj.pdf
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama Odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće.docx
Neaktivno
Nacrt - odluka fasade 2023.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina.doc
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o ostvarivanju prava na prigodni poklon za blagdane.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu.doc
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu.pdf
Neaktivno
OBRAZAC - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju-Odluka o izvršenju Proračuna 2023.doc
Neaktivno
Savjetovanje s javnošću-Proračun Općine Omišalj za 2023. godinu s projekcijama.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Obrazloženja uz prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama.pdf
Neaktivno
Prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama.pdf
Neaktivno
Obrazac-Savjetovanje s javnošću-Proračun za 2023. godinu s projekcijama.docx
Neaktivno
IZVJEŠĆE o savjetovanju-Proračun za 2023. s projekcijama.doc
Neaktivno
Nacrt odluke o socijalnoj skrbi.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Obavijest o skraćivanju roku trajanja Savjetovanja.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Nacrt odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno
Nacrt etičkog kodeksa ponašanja nositelja javnih dužnosti.docx
Neaktivno
Obrazac.docx
Neaktivno
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
Neaktivno